Povinné ručení Česká pojišťovna

Česká pojišťovna, a.s. nabízí povinné ručení ve variantách Start, Standard, Exclusive, Exclusive Plus a Exclusive Max. Zmíněné varianty se liší jednak maximálním limitem pojistného plnění při pojistné události a jednak službami, jichž můžete využívat bez příplatků. Pro bližší informace mrkněte na tabulku níže.

Chci spočítat povinné ručení

Varianty povinného ručení České pojišťovny

Přehled variant Start* Standard Exclusive Exclusive
Plus*
Exclusive
Max*
Limity plnění (majetek / zdraví v mil. Kč) 35/35 50/50 100/100 120/120 150/150
1. Povinné ručení Bez povinností* ano? ano? ano? ano? ano?
Právní ochrana ano? ano? ano? ano? ano?
Asistence při nehodě + ano? ano? ano? ano?
Asistence při poruše + + ano? ano? ano?
Úrazové pojištění řidiče + ano ano ano ano
Úrazové pojištění ostatních cestujících + + ano ano ano
První zaviněná škoda bez vlivu na bonus


ano ano
Garance ceny na tři roky


ano ano
Smartphone s aplikací Pojišťovna


ano ano
Střet se zvěří + + + + ano?

+je možné připojistit
*pouze pro klienty s osobním či nákladním vozidlem do 3,5 t
U varianty Start platí 1. Povinné ručení Bez povinností pouze pro vyřízení škod s cizí pojišťovnou.

1. Povinné ručení Bez povinností

Povinné ručení Bez povinností vám v případě dopravní nehody usnadní život. Příklady užitečných služeb, kterých se dočkáte v závislosti na vybrané variantě povinného ručení:

 • odtah vozidla
  • až 500 km od místa dopravní nehody - neplatí pro poruchu
 • náhradní vozidlo
  • je-li váš vůz nepojízdný kvůli nehodě na území ČR, získáte náhradní vozidlo až na 3 dny
 • vyřízení škod s cizí pojišťovnou
  • Česká pojišťovna vyřídí pojistnou událost za vás

Vlastnosti povinného ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna za vás uhradí tyto škody:

 • škody na zdraví včetně usmrcení
  • bolestné, zhoršení možnosti společenského uplatnění, ztráta výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a náklady na pohřeb
 • věcné škody
  • reálné škody na věcech včetně nákladů vynaložených na odstraňování škod
   • odtah nepojízdného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.
 • náklady na právní zastoupení
  • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při jeho uplatňování nároků na úhradu škod
 • náklady na léčení
  • úhrada nákladů, jež vynaloží zdravotní pojišťovna na léčení zraněného
 • náklady právní ochrany
  • pojištěný se dočká ochrany s limitem pojistného plnění 10.000,-

Chci spočítat povinné ručení